Klachtenregeling

 

WKKGZ
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat je als cliƫnt van mijn praktijk een klacht hebt over de begeleiding. Ik stel het op prijs als je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Ik ga ervan uit dat we er samen goed uitkomen. Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kun je gratis gebruik maken van een klachtenfunctionaris van de BATC.