Privacy

Om u als natuurgeneeskundig therapeut  goed te kunnen begeleiden, houd ik een dossier bij. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Als u een afspraak maakt voor een intake geeft u mij schriftelijke toestemming om alle gegevens zoals in deze privacyverklaring genoemd te verwerken.

Bloeiend Leven verwerkt de volgende persoonsgegevens
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres en aantekeningen over uw persoonlijke situatie, gezondheid, hulpvraag.

Het kan zijn dat ik informatie op moet vragen bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.  Ik neem alleen contact op als u mij daar expliciete schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

  • Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
  • Alleen ik heb toegang tot de gegevens in uw dossier

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Ook dit alleen met uw schriftelijke toestemming
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Factuurgegevens en privacy
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar: naam, adres, woonplaats, datum van de sessie, korte omschrijving (natuurgeneeskundig consult), kosten van de sessie.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
Bloeiend Leven heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.

Bewaartijd
Ik bewaar administratie 7 jaar (fiscale bewaarplicht). Gegevens in het cliëntendossier bewaar ik 15 jaar (zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist).

Recht op inzage of verwijderen
Als u wilt, kun u altijd inzage krijgen in uw persoonlijke gegevens en u mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur me dan een mail naar contact@bloeiendleven.nl